Dr. Ιάκωβος Θεοδοσίου MD. DipU

Ιατρός Διαιτολόγος

καρκίνος & διατροφή

διαιτολογική μεταβολική προσέγγιση
στην θεραπεία του καρκίνου

Menu

καρκινος & μεταβολική θεραπεία

καρκινος & μεταβολική θεραπείαΩς μεταβολική θεραπεία ορίζεται η θεραπεία με με τους χειρισμούς μας διορθώνουμε διαταραχές του μεταβολισμού που μπορεί να έχει προκαλέσει κάποια ασθένεια.

Ο όρος μεταβολική θεραπεία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στον τομέα της ογκολογίας και αφορά τις προσπάθειες μεταβολικού ελέγχου των ενεργειακών ανωμαλιών που παρουσιάζουν τα καρκινικά κύτταρα.

Σκοπός στην μεταβολική θεραπεία είναι να μειώσει του ρυθμό εξέλιξης και ανάπτυξης του όγκου συμβάλλοντας είτε συνδυαστικά με άλλες θεραπείες είτε μεμονωμένα στην καταπολέμηση του καρκίνου.

metabolic therapy
Treatment to correct changes in metabolism that can be caused by disease.
NCI (National Cancer Istitute of US)
Τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν διαταραχή στον ενεργειακό μεταβολισμό τους, μια κατάσταση που ονομάζεται “cancer cell metabolic reprogramming” και που θεωρείτε και σήμα κατατεθέν των καρκινικών κυττάρων.
Ο ενεργειακός μεταβολισμός μεταβάλλεται σε σχέση με τον μεταβολισμό των φυσιολογικών κυττάρων προκαλώντας μεταβολικές εκτροπές που ευνοούν από την μια την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τους και από την άλλη την διεισδυτικότητα και την επέκταση τους.

Ο Douglas Hanahan και ο Robert A. Weinberg επαναπροδιόρισαν το 2011 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων.


Hallmarks of Cancer: The Next Generation
Douglas Hanahan,Robert A. Weinberg (Cell.2011.02.013)

The hallmarks of cancer comprise six biological capabilities acquired during the multi step development of human tumors. The hallmarks constitute an organizing principle for rationalizing the complexities of neoplastic disease. They include sustaining proliferative signaling, evading growth suppressors, resisting cell death, enabling replicative immortality, inducing angiogenesis, and activating invasion and metastasis. Underlying these hallmarks are genome instability, which generates the genetic diversity that expedites their acquisition, and inflammation, which fosters multiple hallmark functions. Conceptual progress in the last decade has added two emerging hallmarks of potential generality to this list—reprogramming of energy metabolism and evading immune destruction. In addition to cancer cells, tumors exhibit another dimension of complexity: they contain a repertoire of recruited, ostensibly normal cells that contribute to the acquisition of hallmark traits by creating the “tumor micro environment”. Recognition of the widespread applicability of these concepts will increasingly affect the development of new means to treat human cancer.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρκίνου περιλαμβάνουν έξι βιολογικές ικανότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της πολλαπλών σταδίων ανάπτυξης του ανθρώπινου όγκου. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποτελούν έναν οργανωτικό κανόνα για τον εξορθολογισμό της πολυπλοκότητας της νεοπλασματικής νόσου.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν την συντήρηση της σηματοδότησης πολλαπλασιασμού, την αποφυγή στους καταστολείς ανάπτυξης, την αντίσταση στον κυτταρικό θάνατο, την πολλαπλασιαστική αθανασία, την αγγειογένεση, και την ενεργοποίηση της εισβολής και τη μετάστασης.
Υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οφείλονται τόσο σε γονιδιακή αστάθεια, η οποία παράγει η γενετική διαφορετικότητα και την απόκτησή τους, όσο και στην φλεγμονή, η οποία καλλιεργεί πολλές χαρακτηριστικές λειτουργίες του καρκινικού κυττάρου.
Γνωσιακή πρόοδο κατά την τελευταία δεκαετία έχει προσθέσει άλλα δύο νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτόν τον κατάλογο και είναι ο δυναμικός μεταβολικός επαναπρογραμματισμός ενέργειας και της αδυναμία ανοσοκαταστροφής.
Επιπρόσθετα στα καρκινικά κύτταρα, οι όγκοι εμφανίζουν μια άλλη διάσταση πολυπλοκότητας που είναι το “μικροπεριβάλλον του όγκου” όπου σε αυτό περιλαμβάνονται μια πληθώρα μεταβολών στα φαινομενικά φυσιολογικά κύτταρα που συμβάλλουν στην απόκτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καρκινικού κυττάρου.
Αναγνώριση της ευρείας εφαρμογής αυτών των εννοιών θα επηρεάσει όλο και περισσότερο την ανάπτυξη νέων μέσων για τη θεραπεία του καρκίνου στον άνθρωπο.

Επαναπρογραμματισμός μεταβολισμού του καρκινικού κυττάρου
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου είναι ο ενεργεικός επαναπρογραμματισμός, που ευνοεί την επιβίωση και ανάπτυξη του, ώστε να κρατά τον ρυθμό πολλαπλασιασμού του υψηλό.

Κατά τον επαναπρογραμματισμό μεταβολισμού του καρκινικού κυττάρου, έχουμε διαφοροποίησης που αφορούν σχεδόν ολόκληρο τον ενεργειακό μεταβολισμό που επηρεάζει σχεδόν όλα τα ενεργειακά στοιχεία (Υδατάνθρακες – Λίπη – Πρωτεΐνες), εκφράσεις γονιδίων και βασικές ρυθμιστικές λειτουργίες του κυττάρου.

Προϊόντα προερχόμενα από αυτόν τον ενεργειακό επαναπρογραμματισμό του καρκινικού κυττάρου, μεταφέρονται στο μικροπεριβάλλον των κυττάρων και επηρεάζουν τόσο τα φυσιολογικά διπλανά κύτταρα όσο και την ανάπτυξη των υπαρχόντων καρκινικών κυττάρων.

Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως και με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ως μεταβολική θεραπεία για τον καρκίνο, προτείνεται κετογονική δίαιτα και μάλιστα με μηδαμινούς υδατάνθρακες.
Στόχος στην μεταβολική θεραπεία είναι η κυτταρική νηστεία και οι μεταβολικές τροποποιήσεις από την έλλειψη γλυκόζης.

Γονιδιακές διαταραχές που επηρεάζουν, τόσο την κατασκευή των μιτοχονδρίων όσο και την ενζυματική επάρκεια στον οξειδωτικό μεταβολισμό των υδατανθράκων, παρουσιάζεται σχεδόν στους περισσότερους καρκίνους. Έτσι η επιβίωση του όγκου εξαρτάται από άλλους φτωχούς αλλά γρήγορους μηχανισμού ενέργειας όπως τη γλυκόλυση.
Η έλλειψη υδατάνθρακα και η κέτωση δεν επιτρέπουν την επιβίωση του καρκινικού κυττάρου σε πολλαπλά επίπεδα δράσης.
Είναι δίαιτες ασταθής ενεργειακά και γίνονται μόνο κάτω από σοβαρή ιατρική παρακολούθηση.

Η μεταβολική θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες και το στάδιο της νόσου μπορεί να γίνει σε δύο μορφές. Ενδονοσοκομείακα και εξωνοσοκομειακά.
Στην μεταβολική θεραπεία, το είδος της δίαιτας, η διάρκεια της και τα επίπεδα κέτωσης εκτιμώνται από τον ιατρό.

καρκινος & μεταβολική θεραπεία