Dr. Ιάκωβος Θεοδοσίου MD. DipU

Ιατρός Διαιτολόγος

καρκίνος & διατροφή

διαιτολογική μεταβολική προσέγγιση
στην θεραπεία του καρκίνου

Menu

κετογονική μεταβολική θεραπεία

κετογονική μεταβολική θεραπεία
Η κετογονική μεταβολική θεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου συναντά σήμερα όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Με πολυάριθμες ιατρικές δημοσιεύσεις και case report φαίνεται ότι είναι μια αποτελεσματική μεταβολική θεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου στοχεύοντας στον ενεργειακό μεταβολισμό του καρκινικού κυττάρου.
Βάση του κεντρικού σχεδιασμού στην κετογονική μεταβολική θεραπεία είναι η κετογονική δίαιτα.

Στόχος στην κετογονική μεταβολική θεραπεία είναι η μη παροχή γλυκόζης στα καρκινικά κύτταρα με αποτέλεσμα την καταστροφή τους.
Για την διατήρηση τους σε δραστηριότητα τα καρκινικά κύτταρα μεταβάλουν τον ενεργειακό μεταβολισμό της γλυκόζης από μιτοχονδριακή οξειδωτική φωσφορυλίωση σε κυτοπλασματική γλυκόλυση παρουσία οξυγόνου.
Αυτό το παράδοξο φαινόμενο λέγεται φαινόμενο warburg (warburg effect) και ανήκει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου.

Με την κετογονική δίαιτα προκαλούμε στον οργανισμό μια ιδιαίτερη μεταβολική κατάσταση που λέγεται κέτωση. Η μεταβολική αυτή κατάσταση υπάρχει όταν τα ποσά υδατάνθρακα που έχει ο οργανισμός για την ενέργειά του είναι πολύ λίγα και αναγκάζεται να στραφεί προς ενέργεια στην καύση λίπους.

Τα φυσιολογικά κύτταρα του ανθρώπου και ιδιαίτερα των ευγενών οργάνων όπως ο εγκέφαλος, το ήπαρ, οι νεφροί κα. σε περίπτωση ένδειας υδατάνθρακα μπορούν να επιβιώσουν με την χρήση ακετονών ή κετονικών σωματίων (ketone or ketone bodies). Τα καρκινικά όμως κύτταρα όπως προαναφέραμε βασίζουν την επιβίωση τους στην γλυκόζη και μάλιστα σε έναν εύκολο και φτωχό μεταβολικό μηχανισμό την γλυκόλυση.

Η κέτωση που προκαλούμε μέσω της διατροφής λέγεται διατροφική κέτωση. Επειδή ο μεταβολισμός κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικός ο χειρισμός προς την κέτωση όπως, τα επίπεδα κέτωσης, η διάρκεια κέτωσης και άλλα θέματα σχετικά με την κέτωση είναι εντελώς εξατομικευμένα και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και μοναδικά.

Στον καρκίνο η εξατομίκευση γινεται ακόμα πιό έντονη συμπεριλαμβανομένου το είδος του καρκίνου, το στάδιο και την γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς.

Η κετογονική μεταβολική θεραπεία για τον καρκίνο μπορεί να εφαρμόζεται μεμονομένα, είτε σε συνδιασμό με όλες τις άλλες θεραπείες όπως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο. Η επιλογή και ο συνολικός σχεδιασμός στην στόχευση των καρκινικών κυττάρων είναι εργασία που αφορά τον ογκολόγο που σας παρακολουθεί για την νόσο.Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism
Bryan G. Allenn, Sudershan K. Bhatia, Carryn M. Anderson,Julie M. Eichenberger-Gilmore, Zita A. Sibenaller, Kranti A. Mapuskar,Joshua D. Schoenfeld, John M. Buatti, Douglas R. Spitz, Melissa A. Fath (Redox Biol. 2014; 2: 963–970)

Cancer cells, relative to normal cells, demonstrate significant alterations in metabolism that are proposed to result in increased steady-state levels of mitochondrial-derived reactive oxygen species (ROS) such as O2 and H2O2. It has also been proposed that cancer cells increase glucose and hydroperoxide metabolism to compensate for increased levels of ROS. Given this theoretical construct, it is reasonable to propose that forcing cancer cells to use mitochondrial oxidative metabolism by feeding ketogenic diets that are high in fats and low in glucose and other carbohydrates, would selectively cause metabolic oxidative stress in cancer versus normal cells. Increased metabolic oxidative stress in cancer cells would in turn be predicted to selectively sensitize cancer cells to conventional radiation and chemotherapies. This review summarizes the evidence supporting the hypothesis that ketogenic diets may be safely used as an adjuvant therapy to conventional radiation and chemotherapies and discusses the proposed mechanisms by which ketogenic diets may enhance cancer cell therapeutic responses.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τα καρκινικά κύτταρα, σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα, επιδεικνύουν σημαντικές αλλαγές στο μεταβολισμό που οδηγούν σταθερά σε αυξημένα επίπεδα αντιδραστικών μορφών οξυγόνου (ROS), είδη οξυγόνου προερχόμενα από τα μιτοχόνδρια (ROS) όπως Ο2 και Η2Ο2. Έχει επίσης προταθεί ότι τα καρκινικά κύτταρα αυξάνουν την γλυκόζη και τον υπεροξειδικό μεταβολισμό για να αντισταθμιστούν τα αυξημένα επίπεδα ROS. Δεδομένης αυτής της θεωρεία, είναι λογικό να προτείνουμε ότι εξαναγκάζοντας τα καρκινικά κύτταρα να χρησιμοποιούν μιτοχονδριακό οξειδωτικό μεταβολισμό με την εφαρμογή Κετογενικής δίαιτας, πλούσια σε λίπη και χαμηλή σε περιεκτικότητα σε γλυκόζη και άλλους υδατάνθρακες, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα επιλεκτικό μεταβολικό οξειδωτικό στρες στα καρκινικά κύτταρα έναντι των φυσιολογικών κυττάρων. Αυξημένο μεταβολικό οξειδωτικό στρες στα καρκινικά κύτταρα με τη σειρά τους να ευαισθητοποιηθούν στις συμβατικές θεραπείες όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπείες. Η ανασκόπηση αυτή συνοψίζει τα στοιχεία που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι Κετογενική δίαιτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως επικουρική θεραπεία με την συμβατική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπείες και συζητά τις προτεινόμενες μηχανισμούς μέσω των οποίων μια κετογόνος δίαιτα μπορεί να ενισχύσει την θεραπευτική ανταπόκριση κατά των καρκινικών κυττάρων.

κετογονική μεταβολική θεραπεία